1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.258.3881176

Nhóm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Confused Phòng kinh doanh        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3883184 - 0258.3881176
  tel
Confused Bộ phận Marketing         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3882677
Confused Phòng Kế toán            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880951
Confused Phòng Kỹ thuật          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880936

Thành tựu đạt được

CÁC BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁC BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM:

- Bản tự công bố loại 15 đạm: https://drive.google.com/file/d/1HkQz-MWUAiT9xXs1a7sVE3sWbkrF5WlS/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 20 đạm: https://drive.google.com/file/d/1lKXtRHpqNi-f1Ifl406hVtcPPZtZtZ91/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 25 đạm: https://drive.google.com/file/d/1p9Q82uG8738o6LoukddY3f0QC40MfUeF/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 30 đạm: https://drive.google.com/file/d/1gfZkkKGf5lTAiZXUqy4uGT_uGBnvI_GW/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 35 đạm: https://drive.google.com/file/d/1WciQrNsEkhedfM7ceHUjmuanjTG2REpS/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 40 đạm: https://drive.google.com/file/d/1H2Mv7clxAQxRx_0aMluind2PH-5H3mpz/view?usp=sharing

- Bản tự công bố loại 60 đạm: https://drive.google.com/file/d/1qNJmTQlVZYYXlG3TPcAolmitMsdWKvaF/view?usp=sharing

 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CN ATTP 2017nhe

Quy trình sản xuất

Quy trinh SXQuy trình sản xuất nước mắm 584 Nha Trang theo phương pháp truyền thống