1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.258.3881176

Thành tựu đạt được

584 Nha Trang áp dụng thực hiện ISO 22000 nhằm kiểm soát toàn diện về an toàn thực phẩm

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 và Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm HACCP là hai hệ thống có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với các tổ chức Doanh Nghiệp (DN) chế biến thực phẩm.

Hai hệ thống này giúp 584 Nha Trang kiểm soát các mối nguy, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm cho người tiêu dùng.

Share

Danh mục sản phẩm